SPRÁVA SKUPINOVÝCH LICENCÍ

Ak žiadate o členstvo, musíte poznať jedinečný kód skupiny (5 - obrázok 1). O tento kód požiadajte správcu skupiny.

1. PRIDELENIE A ZRUŠENIE LICENCIE

1. Prihláste sa do svojho účtu (musíte byť správcom skupiny, ak ním nie ste, kontaktujte support@anatomyka.com).
2. Prejdite do časti Môj profil > Licencie a súbory
3. V prípade potreby vyberte svoju skupinu (1)
4. Prejdite na kartu Správa členov
5. Vyberte typ licencie (2)
Academic EDU – Licencia na vzdelávanie – Windows, MAcOS
Academic – licencia na osobné použitie – Windows, MAcOS
Atlas multi – licencia na osobné použitie – iOS, Android
6. Prideľte/odoberte licenciu členovi (3) – nevidíte člena v zozname? Pozrite si pokyny na pridanie člena do skupiny nižšie alebo len obnovte stránku

obrázok 1

2. PRIDANIE NOVÉHO ČLENA DO SKUPINY

1. Prihláste sa do svojho účtu (musíte byť správcom skupiny, ak ním nie ste, kontaktujte support@anatomyka.com).
2. Prejdite do časti Môj profil > Žiadosti
3. Schváľte alebo zamietnite žiadosti
4. Obnovte stránku a v časti Správa členov sa objaví pridaný člen
5. Prideľte licenciu podľa vyššie uvedených pokynov

* Pri veľkom počte členov je možné aj hromadné nahrávanie z excelovskej tabuľky.

3. ODSTRÁNENIE ČLENA ZO SKUPINY (obrázok 1)

1. Prihláste sa do svojho účtu (musíte byť správcom skupiny, ak ním nie ste, kontaktujte support@anatomyka.com).
2. Prejdite do časti Váš profil > Licencie a súbory
3. V prípade potreby vyberte svoju skupinu (1)
4. Prejdite na kartu Správa členov
5. Vyberte typ licencie (2) a zrušte priradenie všetkých licencií (3) od člena, ktorého chcete odstrániť.
6. Odstráňte člena (4)

4. Ako požiadať o členstvo v skupine
(neplatí pre správcov skupín)

1. Prihláste sa do svojho účtu alebo si ho vytvorte
2. Prejdite do časti Môj profil > Pripojte sa k svojej skupine
3. Zadajte kód skupiny a odošlite ho
Požiadajte o kód skupiny správcu/učiteľa skupiny.
4. Po odoslaní žiadosti musí správca potvrdiť vaše členstvo a prideliť vám licenciu
5. Ak je vaše členstvo potvrdené, v časti Môj profil > Licencie a súbory vyberte svoju skupinu (1), aby ste videli pridelené licencie.
6. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu
* Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia a prihlásenie