UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

INŠTALÁCIA A PRIHLÁSENIE

Jednoduché pokyny na inštaláciu aplikácie Anatomyka do mobilného telefónu alebo počítača nájdete na tejto stránke

PREHĽAD UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA

Používateľské rozhranie Anatomyka

 • A. HORNÝ PANEL – zjednodušuje prácu so scénou a orgánmi
 • B. INFORMAČNÝ PANEL – informácie o vybranom orgáne , jeho postavenie v hierarchii a súvisiace orgány
 • C. HLAVNÝ PANEL – tu sú umiestnené ďalšie nástroje , ktoré rozširujú možnosti aplikácie. Možnosť úpravy nastavení aplikácie a užívateľského účtu
 • D. PANEL ZOBRAZENIA ORGÁNOV – vizuálne nastavenie vybraných orgánov
 • E. PANEL ANATOMICKÝCH SYSTÉMOV – možnosti zobrazenia jednotlivé systémy podľa vrstiev, ako aj oblastí ľudského tela
 • F. 3D NAVIGÁTOR – zjednodušenie práce s pohľadom (iba ACADEMIC PRO)

HORNÝ PANEL

Používateľské rozhranie Anatomyka

SPÄŤ: jeden krok späť. Viac kliknutí znamená viac krokov späť
DOMOV: obnovte úvodnú scénu s kostrovým systémom
HISTÓRIA: História vybraných orgánov
VIACERÉ: ak je tento panel aktívny, môžete vybrať 1 alebo viac orgánov
– VÝBER – vyberie orgán v rámci zelenej plochy
– ZRUŠENIE VÝBERU – zruší výber zvoleného orgánu v rámci červenej oblasti
– VYBRAŤ FAREBNÉ – automaticky vyberie všetky farebné orgány
HĽADAŤ: vyhľadáva orgán, oblasť alebo štruktúru na základe vloženého reťazca
– Ikona špendlíka – región alebo oblasť
– Viacnásobná ikona – štruktúra orgánu alebo zložený orgán

INFORMAČNÝ PANEL

Tento panel zobrazuje všetky informácie o vybranom orgáne.

Používateľské rozhranie Anatomyka

 1. NÁZOV– názov orgánu je vo zvolenom jazyku a v latinskom ekvivalente. Farebný pruh označuje prednastavenú farbu orgánu.
  * jazyk môžete zmeniť v nastaveniach na hlavnom paneli
 2. HIERARCHIA – zobrazuje úroveň, v ktorej sa orgán v danom systéme nachádza. Môžete tiež vybrať orgány vo vyšších úrovniach.
 3. STRUČNÉ INFORMÁCIE – stručný popis orgánu, základné vlastnosti s klinickými poznámkami. Spolu s orgánom sa zobrazujú aj orgány, ktoré sú v danom systéme na rovnakej úrovni. Tieto orgány je možné vybrať  v prípade, že sú označené farebným pásikom.
 4. SKUPINA ANATOMICKÉHO SYSTÉMU – sú tu zoskupené všetky orgány systému, ktorého súčasťou je orgán, presne podľa anatomickej hierarchie. Je možné sa pohybovať v hierarchii a prepínať medzi orgánmi v systémovom strome.
 5. ČASTI/POVRCHY A ÚPON/ZAČIATOK – tento panel sa zobrazuje iba pre svaly a kosti. Zobrazuje časti a oblasti kostí, ako aj úpon a začiatok svalov.
 6. SÚVISIACE ORGÁNY – tu môžete zobraziť súvisiace orgány vybraného orgánu. To zahŕňa zásobovanie krvou, inerváciu a syntopiu.
  Orgány môžu byť zobrazené ako skupina, tak aj jednotlivo a sú zobrazené farebne, aby sa dali ľahšie rozlíšiť.
 7. Informačný panel – tu sa zobrazujú všetky informácie. Vo výsledkoch sa môžete posúvať posúvaním textu alebo navigáciou v hierarchii
 8. Farba orgánu – tlačidlo na zafarbenie orgánu

HLAVNÝ PANEL

Používateľské rozhranie Anatomyka

GALÉRIA E-POSTEROV

Používateľské rozhranie Anatomyka

 • ULOŽIŤ – Uloženie obrazovky do galérie. Pri ukladaní je potrebné zadať NÁZOV, POPIS. Môžete VYBRAŤ alebo VYTVORIŤ priečinok, do ktorého bude e-poster uložený.
 • UPRAVIŤ – môžete upraviť NÁZOV a POPIS e-posteru. Toto je možné len pre e-plagáty, ktoré ste vytvorili.
 • VYMAZAŤ – odstránenie e-plagátov z galérie.
 • VYHĽADAŤ – vyhľadávanie e-plagátov podľa zadaného reťazca. V prípade elektronických plagátov MEMORIX je možné zadať ID podľa kapitoly v knihe.
 • TRIEDIŤ  – vyberte, ktoré elektronické plagáty sa majú zobraziť v galérii.

NÁSTROJE

ODSTRÁNIŤ NÁSTROJE – odstráňte zo scény všetky nástroje
SKRYŤ NÁSTROJE – skryje všetky nástroje v scéne
INFO KURZOR – vyfarbí orgán a zobrazí jeho latinský názov, nad ktorým sa pohybuje kurzor myši. Prepína sa pomocou klávesy „medzerník“. Prvým kliknutím zobrazíte iba názov orgánu, druhým kliknutím funkciu vypnete.

Používateľské rozhranie Anatomyka

ETIKETY

(klávesová skratka L)
ZAROVNAŤ – zarovná všetky etikety na pravú stranu
VIACERÉ– upraví vybrané etikety naraz
PRE ZAFARBENÉ– automaticky priradí etikety ku všetkým farebným orgánom

ÚPRAVA ETIKIET
1. TEXT – tento obsah je možné zmeniť. V prípade, že chcete zistiť názov orgánu, stačí presunúť kotvu (2) na orgán.
2. KOTVA – kotva sa automaticky prichytí k orgánu. Kliknutím naň odpojíte kotvu od orgánu. Ak kotvu nasadíte na iný orgán, názov orgánu sa automaticky zapíše do etikety.
3. VYMAZAŤ ETIKETU
4. FARBIŤ – orgán je zafarbený farbou etikety
5. ZMENIŤ VEĽKOSŤ– zväčšiť plochu etikety
6. PRESUNÚŤ – kliknutím na oblasť okolo etikety môžete štítok presunúť

PERO

Môžete kresliť na obrazovku. Môžete si vybrať farbu, ako aj veľkosť pera. (klávesová skratka P)

OBRÁZOK

Vloženie obrázka do scény.
! Tento obrázok nie je možné uložiť so scénou do galérie e-posterov!

ŠTÚDIUM

Panel ŠTÚDIUM je rozdelený na dve časti. V ľavej časti je 3D model ľudského tela a v pravej časti je zoznam orgánov s popismi. Zobrazuje sa len kapitola, v ktorej sa orgán nachádza. Kliknutím na orgán v zozname sa orgán automaticky označí na 3D modeli.

Používateľské rozhranie Anatomyka

 1. Názov orgánu – kliknutím naň získate informácie o orgáne.
 2. Zoznam orgánov v kapitole – môžete vybrať každý orgán, ktorý má priradenú farbu. Po kliknutí sa označí aj na 3D modeli.
 3. 3D model ľudského tela – tu sú zobrazené všetky orgány v kapitole spolu s príslušnými orgánmi.
 4. Obsah kapitoly – obsah začína zoznamom podkapitol. Kliknutím naň sa dostanete do vybranej podkapitoly. K dispozícii je tiež zoznam orgánov spolu s popisom a klinickými poznámkami.

VIZUALIZAČNÝ PANEL ORGÁNU

Používateľské rozhranie Anatomyka

 1. IZOLOVAŤ – zobrazí orgán spolu s okolitými kosťami
 2. SKRYŤ / SKRYŤ OSTATNÉ – skryje vybraný orgán. Ak je vybraných viacero orgánov, nevybrané orgány sú skryté.
 3. STLMIŤ– stlmí vybraný orgán
 4. FARBA – vyfarbí vybraný orgán. V menu „FARBA“ je možné vybrať inú farbu orgánu alebo vyfarbiť všetky vybrané orgány.

PANEL ANATOMICKÝCH SYSTÉMOV

Používateľské rozhranie Anatomyka

 1. ANATOMICKÉ SYSTÉMY – vyberte systém, s ktorým chcete pracovať
 2. VRSTVY – tu môžete pridať alebo odstrániť vrstvy.
  ! Kliknutím na ikonu systému môžete tento panel skryť.
 3. REGIÓNY– tu si vyberiete regióny, s ktorými chcete pracovať. Vždy je možné vybrať len susedné regióny. Po označení sa zobrazia iba orgány v označenej oblasti.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, tu nájdete odpovede na všetky svoje otázky.