Uživatelská příručka aplikace Anatomyka

INSTALACE A PŘIHLÁŠENÍ

Jednoduché pokyny k instalaci aplikace Anatomyka do mobilního telefonu nebo počítače naleznete na této stránce.

PŘEHLED UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní Anatomyka

 • A. Horní panel – zjednodušuje práci se scénou a orgány
 • B. Informační panel – informace o vybraném orgánu , jeho postavení v hierarchii a související orgány
 • C. Hlavní panel – zde jsou umístěny další nástroje , které rozšiřují možnosti aplikace. Možnost úpravy nastavení aplikace a uživatelského účtu
 • D. Vizualizační panel orgánů – vizuální úpravy vybraných orgánů
 • E. Panel anatomických systémů – možnosti zobrazení jednotlivé systémy podle vrstev i oblastí lidského těla
 • F. 3D navigátor – zjednodušení práce s pohled kamery (pouze ACADEMIC PRO)

HORNÍ PANEL

Uživatelské rozhraní Anatomyka

ZPĚT: jeden krok zpět. Více kliknutí znamená více kroků zpět
DOMŮ: obnovte úvodní scénu s kosterním systémem
HISTORIE: historie vybraných orgánů
VÍCE: pokud je tento panel aktivní, můžete vybrat 1 nebo více orgánů
– VÝBĚR – vybírá varhany v zelené oblasti
– ODSTRANIT VÝBĚR – zruší výběr vybraného orgánu v červené oblasti
– VYBRAT BAREVNÉ – automaticky vybere všechny barevné orgány
HLEDAT: vyhledá orgán, oblast nebo strukturu na základě vloženého řetězce
– Ikona špendlíku – oblast nebo region
– Vícenásobná ikona – struktura orgánu nebo složený orgán

INFORMAČNÍ PANEL

Tento panel zobrazuje všechny informace o vybraném orgánu.

Uživatelské rozhraní Anatomyka

 1. NÁZEV – název orgánu je ve zvoleném jazyce a v latinském ekvivalentu. Barevný pruh označuje přednastavenou barvu orgánu.
  * jazyk můžete změnit v nastavení na hlavním panelu
 2. HIERARCHIE – ukazuje úroveň, ve které se orgán v daném systému nachází. Můžete také vybrat orgány ve vyšších úrovních.
 3. STRUČNÉ INFORMACE – stručný popis orgánu, základní vlastnosti s klinickými poznámkami. Spolu s orgánem se zobrazují i orgány, které jsou v daném systému na stejné úrovni. Tyto orgány lze vybrat i v případě, že je vedle nich barevný proužek.
 4. SKUPINA ANATOMICKÉHO SYSTÉMU – jsou zde seskupeny všechny orgány systému, jehož je orgán součástí, přesně podle anatomické hierarchie. Je možné se pohybovat v hierarchii a přepínat mezi orgány v systémovém stromu.
 5. ČÁSTI/POVRCHY A ÚPON/ZAČÁTEK – tento panel se zobrazí pouze pro svaly a kosti. Zobrazuje části a oblasti kostí, stejně jako úpony a začátky svalů.
 6. SOUVISEJÍCI ORGÁNY – zde si můžete prohlédnout související orgány vybraného orgánu. Patří sem krevní zásobení, inervace a syntopie.
  Orgány lze zobrazit jako skupinu i jednotlivě a jsou zobrazeny barevně, aby bylo snazší je rozlišit.
 7. INFORMAČNÍ PANEL – zde se zobrazují všechny informace. Výsledky můžete procházet rolováním v textu nebo navigací v hierarchii
 8. VYBARVIT – pomocí tohoto tlačítka obarvíte orgán

HLAVNÍ PANEL

Uživatelské rozhraní Anatomyka

GALERIE E-PLAKÁTŮ

Uživatelské rozhraní Anatomyka

 • ULOŽIT – Uloží obrazovku do galerie. Při ukládání je nutné zadat NAME, DESCRIPTION. Můžete VYBRAT nebo VYTVOŘIT složku, do které bude e-poster uložen.
 • UPRAVIT – můžete upravit NÁZEV a POPIS e-posteru. To je možné pouze u vámi vytvořených elektronických plakátů.
 • VYMAZAT– odstranění e-posterů z galerie.
 • VYHLEDAT – vyhledá e-postery podle zadaného řetězce. U elektronických plakátů MEMORIX je možné zadat ID podle kapitoly v knize.
 • TŘÍDIT – vyberte, které elektronické plakáty se mají v galerii zobrazovat.

NÁSTROJE

ODSTRANIT NÁSTROJE – odebere ze scény všechny nástroje
SKRYT NÁSTROJE – skryje všechny nástroje na scéně
INFO KURZOR –  zobrazí latinský název a vybarví orgán, nad kterým se pohybuje kurzor myši. Přepíná pomocí klávesy „mezerník“. Jedním kliknutím zobrazíte pouze název orgánu, druhým kliknutím funkci deaktivujete.

Uživatelské rozhraní Anatomyka

ETIKETY

(klávesová zkratka L)
ZAROVNAT – zarovná všechny etikety na pravou stranu
VÍCE – upraví vybrané etikety najednou
PRO OBARVENÉ – automaticky přiřadí etikety všem barevným orgánům

ÚPRAVA ETIKET
1. TEXT – tento obsah lze změnit. V případě, že chcete zjistit název orgánu, stačí přemístit kotvu (2) na orgán.
2. KOTVA – kotva se automaticky přichytí k orgánu. Kliknutím na něj odpojíte kotvu od orgánu. Pokud kotvu nasadíte na jiný orgán, název orgánu se automaticky zapíše do etikety.
3. ODSTRANIT ETIKETU
4. ZABARVIT – orgán se obarví barvou etikety
5. ZMĚNIT VELIKOST – zvětšit plochu etikety
6. PŘESUNOUT – kliknutím na oblast kolem etikety můžete etiketu přesunout

PERO

Můžete kreslit do obrazovky a vybrat si barvu i velikost pera. (klávesová zkratka P)

OBRÁZEK

Vložení obrázku do scény.
! Tento obrázek není možné uložit se scénou do galerie e-posterů!

STUDIUM

Panel STUDIUM je rozdělen na dvě části. V levé části je 3D model lidského těla a v pravé části je seznam orgánů s popisy. Zobrazí se kapitola, ve které se organy nacházejí. Kliknutím na orgán v seznamu se orgán automaticky označí na 3D modelu.

Uživatelské rozhraní Anatomyka

 1. Název orgánu – kliknutím na něj získáte informace o orgánu.
 2. Názvy orgánů v seznamu – můžete vybrat každý orgán, který má přiřazenou barvu. Po kliknutí se také označí na 3D modelu.
 3. 3D model lidského těla – zde jsou zobrazeny všechny orgány v kapitole spolu s příslušnými orgány.
 4. Obsah kapitoly – obsah začíná seznamem podkapitol. Kliknutím na něj se dostanete do vybrané podkapitoly. K dispozici je také seznam orgánů spolu s popisy a klinickými poznámkami.

VIZUALIZAČNÍ PANEL ORGÁNŮ

Uživatelské rozhraní Anatomyka

 1. IZOLOVAT – zobrazí orgán spolu s okolními kostmi
 2. SKRYT / SKRYT OSTATNÍ – skryje vybraný orgán. Pokud je vybráno více orgánů, nevybrané orgány jsou skryté.
 3. ZPRŮHLEDNIT – zprůhlední vybraný orgán
 4. VYBARVIT – vybarví vybraný orgán. V nabídce „Vybarvit“ je možné vybrat jinou barvu orgánu nebo obarvit všechny vybrané orgány.

PANEL ANATOMICKÝCH SYSTÉMŮ

Uživatelské rozhraní Anatomyka

 1. ANASTOMICKÉ SYSTÉMY – vyberte systém, se kterým chcete pracovat
 2. VRSTVY – zde můžete přidávat nebo odebírat vrstvy.
  ! Kliknutím na ikonu systému můžete tento panel skrýt.
 3. OBLASTI – zde vyberete regiony, se kterými chcete pracovat. Vždy je možné vybrat pouze sousedící oblasti. Po označení se zobrazí pouze orgány v označené oblasti.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pokud jste nenašli, co jste hledali, zde najdete odpovědi na všechny své otázky.