POMOC A PODPORA

Aplikácia Anatomyka je multiplatformová, t.j. nainštalovať ju môžete na počitačoch so systémom Windows a Mac OS ako aj na mobilných zariadeniach so systémom iOS a Android. Používať aplikáciu na všetkých platformách je možné len s licenciou zakúpenou u nás na stránke www.anatomyka.com.

Licencie zakúpené v Google play resp. App store fungujú len na zariadeniach Android resp iOS.

ACADEMIC PRO je vylepšená verzia ATLAS (Android, iOS), ktorá je špeciálne navrhnutá pre počítače so systémom Windows a Mac OS. V priebehu vývoja aplikácie sme si uvedomili, že náš high end model ľudského tela nie je možné naplno využiť na zariadeniach so systémami iOS a Android. Preto len v ACADEMIC PRO si môžete naplno vychutnať všetky anatomické detaily ľudského tela, 4k textúry ako aj extra prezentačné nástroje spolu s exkluzívnou galériou E-posters obrazoviek.

ACADEMIC PRO je možné využívať aj pri online a offline výučbe. Pri zakúpení licencie ACADEMIC PRO dostane automaticky každý užívateľ licenciu ATLAS zdarma.

 Anatomyka – Hlavné rozdiely  
 ATLASACADEMIC PRO/EDU*
iOS / Android Licencia
Windows / Mac OS licencia 
Anatomomické systémy1212
Obsah strán550550
Orgány, štruktúry a regióny13 000+13 000+
Nástroje
Excluzívna galéria E-plagátov 
4 k textúry 
Model vo vysokom rozlíšení 
Funkcia zdieľania E-plagátov * 
3D navigátor 
LICENCIE  
Jedno-platformová 
Multi-platformová 
Pre jedného používateľa
Pre viac užívateľov 
Prezentačná •*
Tímová •*

* Už čoskoro

Anatomyka Portál je nástroj určený pre správu multiplatformových licencií. Po vytvorení účtu na Portáli sa do aplikácie prihlasujete rovnakými údajmi ako do Portálu. Portál preveruje platnosť Vašej licencie počas práce s aplikáciou. Užívatelia, ktorí si zakúpili licenciu v App store alebo Google play účet na Portáli nepotrebujú.

* Aplikácia zakúpená v Google play resp. App store funguje len na mobilných zariadeniach iOS resp. Android. Pre možnosť používať aplikáciu na platformách Windows / Mac OS je nutné si zakúpiť licenciu na našej web stránke.

 1. Pôjdete na stránku www.anatomyka.portal.com kde zadáte svoje údaje.
 2. Ak ste zaregisrovaný a nemáte licenciu tak si ju môžete zakúpiť tu.
 3. Prihlasovacie údaje do aplikácie sú rovnaké ako prihlasovacie údaje do portálu.

Licenciu pre aplikáciu si je možné zakúpiť na Portáli Anatomyka. Pred zakúpením si je nutné vytvoriť účet.

Každý užívateľ ktorý si zakúpi licenciu u nás na webovej stránke dostane automaticky dve licencie, 1 x ACADEMIC PRO pre zariadenia so systémami Windows a Mac OS a druhú licenciu ATLAS pre mobilné zariadenia zo systémami Android a iOS.

Platnosť licencie pre osobné použitie je 1 a 5 rokov. Platnosť licencie určených pre výučbu je 1 rok. Platnosť licencie sa automaticky predlžuje až pokým užívateľ licenciu nezruší. Platnosť školských skupinových licencií vieme nastaviť podľa potreby školy

Licenciu si je možné zakúpiť pomocou platobných brán Paypal alebo Stripe. Ak ešte nemáte účet na našej stránke tak si ho prosím vytvorte. Licenciu si môžete zakúpiť tu. Licencia sa vygeneruje niekoľko sekúnd po platbe takže aplikáciu môžete okamžite začať požívať.

Platobná brána Stripe podporuje platobné kary VISA, MASTERCARD, UNIONPAY, AMERICAN EXPRESS a patrí spolu s Paypal medzi najrozšírenejšie platobné riešenia vo svete.

V prípad, že nemôžete použiť hore uvedené metódy, je možné aplikaciu zakúpiť formou bankového prevodu. V tomto prípade nás prosim kontaktujte.

WINDOWS a Mac OS Aplikáciu Anatomyka ACADEMIC PRO si je možné stiahnuť na našich stránkach.
 1. Musíte mať zakúpenú licenciu a byť online.
 2. Prihlásite sa na svojom počítači do Portálu
 3. Pôjdete do sekcie “Licencie a súbory” (1)
 4. Ak máte školskú licenciu, prosím skontrolujte či ste vo Vašej skupine (2)
 5. Inštalačný súbor si stiahnete kliknutím na ikonu Windows, resp Mac OS (3)
 6. Nainštalujete stiahnutý súbor.
 7. Po inštalácii sa Vám na ploche vytvorí ikonka Anatomyka HUB.
 8. Kliknete na ikonku a zadáte svoje prihlasovacie údaje z Anatomyka Portálu. (4)
 9. Kliknete na ACADEMIC PRO a aplikácia sa začne sťahovať do Vášho počítača. Hneď po stiahnutí sa nainštaluje a vytvorí sa ikonka Anatomyka ACADEMIC
 10. Kliknutím na tlačidlo „START“ alebo na ikonku Anatomyka ACADEMIC spustíte aplikáciu.
 11. Vyberte si jazyk a kvalitu zobrazenia (5)
Portal Portal ANDROID a iOS
 1. Aplikáciu Anatomyka ATLAS pre Android zariadenia si stiahnete v Google play obchode tu, pre iOS zariadenia si stiahnete v App store tu.
 2. Po inštalácii pôjdete do hlavného menu a kliknete na položku “Portal” (6)
 3. Zadáte svoje prihlasovacie údaje z Portálu. (7)
 4. Po prihlásení by mali byť všetky anatomické systémy odomknuté. (8)
Portal

iOS / Android
Anatomyka ATLAS pre systémy iOS a Android sa aktualizuje automaticky. Je nutné mať povolené automatické aktualizácie.

Windows / Mac OS
V prípade že je k dispozícii nová aktualizácia tak po spustení aplikácie sa Vám zobrazí informácia o novej verzii. Po potvrdení sa Vám spustí program Anatomyka HUB, kde sa Vám stiahne a nainštaluje nová aktualizácia. Samotnú aktualizáciu môžete spustiť aj programom Anatomyka HUB.

! UPOZORNENIE: Užívatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu pred 1.5.2022 si musia aplikáciu odinštalovať a nainštalovať znova z Portálu, nakoľko sme urobili výrazné zmeny v inštalačnom programe.

 1. Jednoplatformová – zakúpená v obchodoch Google play alebo App store. Funguje len na zariadeniach s operačným systémom Android resp. iOS.
 2. Multiplatformová – zakúpená na našej stránke anatomyka.com. Funguje na platformách iOS, MacOS, Android a Windows.
 3. Licencia pre jedného používateľa – užívateľ si zakúpil aplikáciu pre osobné použitie
 4. Licencia pre viac užívateľov – užívateľ si zakúpil aplikáciu účelom používať zariadenie kde sa bude striedať viac užívateľov (napr. počítače v školskej knižnici, vo výučbovej miestnosti atď.)
 5. Prezentačná licencia – užívateľ si zakúpil aplikáciu za účelom vzdelávanie svojich študentov, klientov. (napr: učiteľ alebo lektor pri výučbe študentov, profesionál pri výučbe svojich klientov atď.)
 6. Tímová licencia – určená najmä pre školy, kde poskytneme škole licencie na základe počtu žiakov a to až z 50% zľavou
 
LicenciaAnatomyka ATLASAnatomyka ACADEMIC PRO/EDU*
Jedno-platformováo 
Multi-platformová o
Pre jedného používateľaoo
Pre viac užívateľov o
Prezentačná o*
Tímová o*

Ak ste si zakúpili licenciu na našej webovej stránke www.anatomyka.com, môžete aplikáciu používať na dvoch zariadeniach súčasne, pričom jedno z nich musí byť zariadenie s operačným systémom Windows / Mas OS a druhé so systémom Android / iOS.

Zmena zariadenia

Zariadenie, na ktorom používate aplikáciu, môžete kedykoľvek zmeniť (v prípade straty zariadenia, kúpy nového atď.). Presun aplikácie na iné zariadenie je jednoduchý, stačí prejsť na portáli do časti „Licencie a súbory“ a nájsť licenciu, ktorú chcete deaktivovať. Kliknite na tlačidlo deaktivovať a licencia sa uvoľní pre nové zariadenie. Licencia sa automaticky aktivuje prihlasením sa do aplikácie na novom zariadení.

* Ak chcete aplikáciu používať na viac ako dvoch zariadeniach súčasne, je nutné si zakúpiť ďalšiu licenciu.

Zmena prístupových údajov

Prístupové údaje pre aplikáciu sa dajú zmeniť tu na Portáli.

 1. Prihlásite sa do svojho účtu.
 2. Prejdite do sekcie “Nastavenia
 3. Tu si môžete zmeniť priezvisko, meno prípadne heslo.
 4. Uložte nastavenia

Zabudol som heslo a chcem si vytvoriť nové.

 1. Zmeniť alebo obnoviť heslo si môžete kliknutím na tento link.
 2. Zobrazí sa Vám stránka kde zadáte svoj email ktorý používate v Portáli a potvrdíte.
 3. Systém Vám zašle e-mail* s linkou, na ktorú po kliknutí si môžete obnoviť heslo.

* V prípade že email neviete nájsť vo svojej pošte tak si prosím skontrolujte si aj Váš SPAM priečinok.

V prípade že Vám škola zakúpila univerzitnú/školskú licenciu tak je potrebné, aby Váš účet bol priradený pod skupinu Vašej školy. Tento proces väčšinou vykonáme automaticky, kde všetkých študentov zaradíme do skupiny. Týmto žiakom je automaticky pridelená licencia. Oznámenie spolu s prihlasovacími údajmi je zaslané každému študentovi na email.

Typy skupín

 • Súkromné licencie (private license) – tu nájdete prehľad o všetkých licenciách ktoré ste si zakúpili
 • Školské licencie (názov školy, triedy) – licencie zakúpené Vašou školou

Nevidím moju školskú skupinu
V takomto prípade kontaktujte svojho učiteľa resp. Administrátora skupiny, aby Vám zaslal kód skupiny. Tento kód zadáte na tejto stránke. Po zadaní príde administrátorovi skupiny žiadosť o pridelenie do skupiny. Po pridelení do skupiny Vám administrátor pridelí licenciu.

Nedostal som prihlasovacie údaje
V prípade, že ste neobdržali prihlasovacie údaje tak prosím kontaktujte nás.

Moja škola má záujem o školskú skupinovú licenciu
Ak máte záujem používať aplikáciu ANATOMYKA aj na Vašej škole, prosím kontaktujte nás. Pri skupinových licencách poskytujeme zťavy až do výšky 50%!

Nedostali ste úvodný e-mail s prihlasovacími údajmi? Skúste vyhľadať priečinok s hromadnými správami alebo e-mailovú schránku s nevyžiadanou poštou. Ak ste e-mail nenašli v priečinku so spamom, kontaktujte nás. Ak máte nárok na prístup do aplikácie, pošleme vám prihlasovacie údaje!

Zakúpené predplatné sa obnovuje automaticky po 1 resp. 5 rokoch. Predplatené služby sa začnú poskytovať hneď po spracovaní prvej platby a budú pokračovať s výpovednou lehotou, kým ich nezrušíte. V prípade zrušenia bude vaše predplatné pokračovať do konca aktuálneho fakturačného obdobia. Zrušenie je možné vykonať kedykoľvek navštívením vášho Paypal účtu alebo profilovej stránky (používatelia služby Stripe)  portal.anatomyka.com.

Službu musíte zrušiť pred jej obnovením, aby ste sa vyhli vyúčtovaniu poplatkov za ďalšie obdobie.

Zrušenie predplatného pri platobnej bráne PAYPAL

 1. Prihlásite sa do svojho účtu PAPYPAL
 2. Pôjdete na stránku “Zrušenie predplatného Paypal
 3. Krátky návod na zrušenie predplatného (EN)

Zrušenie predplatného pri platobnej bráne STRIPE

 1. Prihlásite sa do Portálu
 2. Pôjdete na stránku “Zrušiť predplatné Stripe
 3. Označíte políčko s predplatným. Potvrdíte.

Licencia zakúpená v obchode Google play je platná len pre zariadenia so systémom Android. Licencia zakúpená v obchode App Store je platná len pre zariadenia so systémom iOS. Pravidlá spoločností Apple a Google neumožňujú zdieľať licencie v oboch systémoch.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť aplikáciu ACADEMIC PRO pre počítače so systémami Windows a Mac OS, aby sme naplno využili hardvérový výkon týchto zariadení ako aj veľkú plochu monitorov. V aplikácii ACADEMIC PRO používame oveľa kvalitnejší model s 2-4k textúrami, v ktorom si môžete naplno vychutnať detaily ľudského tela. Pridali sme tiež množstvo užitočných prezentačných funkcií, ako aj exkluzívnu galériu plagátov E-posters.

Toto všetko je dostupné len pri  multiplatformovej licencii z nášho obchodu. Pri kúpe získate automaticky dve licencie, ktoré môžete používať pre iOS/Android, ako aj pre Windows/MacOS.

Multi-platformovú licenciu si môžete zakúpiť online tu

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Často kladené otázky